Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Vinklade budskap

Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar som tillsammans tar cirka 120 minuter. Syftet med denna lektion är att eleverna ska förstå några ofta förekommande metoder för påverkan, samt reflektera över vinklade budskap. Du kan själv välja vilka övningar som du tycker passar bäst för just din elevgrupp i filtreringsfunktionen på startsidan.

60-120 minuter
uppkopplad enhet
Vinklade budskap Klassrummet Lektion
Tecknad bild på Donald Trump, CC0-Licens, Pixabay.com / MIH83

CC0-Licens, Pixabay.com / MIH83

Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar som tillsammans tar cirka 120 minuter. Syftet med denna lektion är att eleverna ska förstå några ofta förekommande metoder för påverkan, samt reflektera över vinklade budskap. Om du hellre vill, kan du själv välja vilka övningar som du tycker passar för just din elevgrupp i filtreringsfunktionen på startsidan.

Detta avsnitt innehåller följande övningar:

 1. Tyck som jag! Om metoder för påverkan.
 2. Hittar du historiens tvättbjörnar? Om propaganda.
 3. Köp, köp, köp! Om reklamens påverkan.

Övning 1 - Tyck som jag! Om metoder för påverkan.

Det finns många metoder för att påverka människor att göra som man vill. Klassiska exempel för påverkan är antingen via piskor eller morötter, det vill säga bestraffning eller belöning. I den information vi möter dagligen används det mängder av olika metoder för att få oss att tycka och kanske också att handla på ett visst sätt. Syftet med övningen är att eleverna först får fördjupa sig i olika metoder för påverkan och därefter får undersöka hur de används.

> Ladda ner kopieringsunderlaget (PDF) Pdf, 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Brainstorm

Vilka metoder för påverkan känner ni till? Diskutera vilka som är mest effektiva. Motivera!

Gruppövning

I denna övning utgår vi från sju olika metoder som brukar användas för att få människor att tycka på ett visst sätt. Metoderna för påverkan finns presenterade i kopieringsunderlaget Pdf, 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Skriv ut kopieringsunderlaget, klipp ut korten och ge ett kort till varje grupp. Dela sedan in deltagarna i sju grupper där varje grupp ansvarar för en metod.

 1. Skapa grupptryck genom att ge en känsla av att många tycker på ett visst sätt.
 2. Utse en syndabock – ge någon/något skulden för något som den inte bär ansvar för.
 3. Använda musik, bilder och snabba klipp för att förstärka en viss känsla.
 4. Hänvisa till auktoriteter och trovärdiga källor.
 5. Påstå att något är fakta, fastän det bara är en åsikt.
 6. Överföring – koppla en negativ känsla från en sak till något annat, för att det andra också ska framstå som negativt (kan också göras för att framställa något på ett positivt sätt).
 7. Inte ge en helhetsbild utan använda detaljer så att de stärker en viss tes.

Instruktion till deltagarna:

 • Läs in er på kortet för att förstå vad er metod går ut på.
 • Leta upp tre saker på nätet som ni tycker visar på er metod. Det kan handla om filmer, bilder eller texter.
 • Redovisa ert resultat. De andra grupperna får komma in om de anser att exemplet även innehåller deras metod.
 • Kom på ett eget exempel där er metod för påverkan finns representerad.
 • Om tid finns får alla grupper leta efter ytterligare metoder som används för att påverka mottagaren av ett budskap.

Avslutning

Grupperna diskuterar och kommer fram till hur just deras metod för påverkan ska kunna motverkas. Detta presenteras i form av en kort handlingsplan med formuleringar som:

 • Följande bör du tänka på för att inte påverkas genom...
 • Detta kan du göra.
 • Följande bör göras för att bemöta denna form av påverkan.
 • Diskutera avslutningsvis i vilka situationer som det är bra att låta sig påverkas.

Övning 2 - Hittar du historiens tvättbjörnar? Om propaganda.

Filmen om tvättbjörnar, Det nya hotet Öppnas i nytt fönster., visar hur man kan skapa rädsla och avståndstagande genom propaganda. Detta har skett många gånger i mänsklighetens historia och i värsta fall har det bidragit till att möjliggöra mördandet av tusentals människor. Syftet med övningen är att koppla filmens slutsatser med verkliga händelser. Detta görs genom att undersöka hur olika grupper av människor har utpekats från det samhälle de lever i.

Arbeta i grupp

Uppgiften är att jämföra de metoder som används i filmen med någon faktisk händelse:

 • Se filmen ”Det nya hotet Öppnas i nytt fönster.”.
  • Undersök verkliga händelser i historien. Hur går det till när man piskar upp stämningen mot en viss grupp människor?
  • Vilka metoder används? Används samma metoder som i filmen om tvättbjörnar? Ge exempel.
 • Händelser som kan undersökas:
  • Propagandan mot judar i Nazityskland på 1930-talet.
  • Propagandan som föregick folkmordet i Rwanda 1994.
  • Svenska statens syn på romer under 1930- och 1940-talet.
  • Propagandan mellan grupperna i kriget på Balkan på 1990-talet.
  • Den ugandiska statens syn på homosexualitet i Uganda idag.
  • Den ryska statens syn på homosexualitet i Ryssland idag.

Övning 3 - Köp, köp, köp! Om reklamens påverkan.

Mycket i vårt samhälle går ut på att sälja. Reklamen har här en stor betydelse och företag lägger ned stora summor på sin marknadsföring. Ändå säger de flesta av oss att vi inte påverkas av reklam. Kan det verkligen vara så? Syftet med övningen är att öva sig i att kritiskt granska reklamens budskap.

Linjeövning i helgrupp

Tänk er att det går en linje genom rummet. Linjen symboliserar en skala där den ena änden betyder inte alls och den andra änden betyder jättemycket. Läs ett påstående och låt eleverna placera sig på linjen beroende på i hur hög grad de håller med om påståendet.

Påståenden:

 • Jag påverkas av reklam.
 • Jag tillhör en viktig målgrupp som reklammakarna specifikt riktar sig till via skräddarsydd reklam.
 • Reklamen påverkar våra attityder vad gäller utseende.
 • Reklamen påverkar våra attityder till hur kvinnor och män bör bete sig.
 • Reklam får mig att vilja konsumera mer.

Undersök i grupper

Leta upp två exempel på reklam som ni anser riktar sig till er. Det kan handla om reklambilder, texter och reklamfilmer.

 • På vilket sätt riktar sig detta till er?
 • Vilka argument används för argument att få er att köpa?
 • Reflektera kritiskt kring den reklam ni valt. Innehåller den stereotyper, överdrifter och så vidare?

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 • picture in article

  Våra relationer

  Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar som tillsammans tar ca 120 minuter. Syftet med denna lektion...

  Hälsa och välmåendeHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Tecknad bild på Donald Trump, CC0-Licens, Pixabay.com / MIH83

  Vinklade budskap

  Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar som tillsammans tar ca 120 minuter. Syftet med denna lektion...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Folkmassa demonstrerar - CC0-Licens Fotograf: Bruce Emmerling

  Demokrati

  Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar som tillsammans tar ca 120 minuter. Syftet med denna lektion...

  Samhälle och demokratiHögstadietLärarhandledningar och lektionsmaterial