Publicerad • Uppdaterad

Om MIK Sveriges kunskapsbank

I MIK Sveriges kunskapsbank finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Här hittar du allt från forskningsrapporter till kompletta lektionspaket med lärarhandledningar – öppet och tillgängligt för alla att ta del av.

MIK Sveriges kunskapsbank samlar material från en mängd verksamheter som arbetar för att stärka media- och informationskunnighet.

Följande verksamheter bidrar med material:

  • Digiteket/Kungliga biblioteket
  • Internetstiftelsen
  • Mediemyndigheten
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten

MIK Sveriges kunskapsbank är ett samverkansprojekt inom Nätverket MIK Sverige Länk till annan webbplats.. Nätverket omfattar 24 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet och syftar till att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området. Nätverket koordineras av Mediemyndigheten Länk till annan webbplats..

Kunskapsbanken finansieras och koordineras av Mediemyndigheten som ett led i arbetet med att verka för att stärka medie- och informationskunnighet i Sverige.

Illustration föreställande ett huvud och ett stort hår bestående av olika emojis. Bild: Shutterstock. 

MIK Sveriges kunskapsbank innehåller material från medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige. Illustration: Shutterstock.

Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet (MIK) omfattar kunskaper och förmågor som är nödvändiga för att man ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda åsikter och göra sin röst hörd. MIK handlar bland annat om att förstå mediernas roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information, och själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om kunskapsbanken? Kontakta ansvarig redaktör: kunskapsbanken@mediemyndigheten.se

För att få mer information om ett specifikt material i MIK Sveriges kunskapsbank – kontakta den aktör som står angiven som producent av materialet.

Mer om MIK Sveriges kunskapsbank

I MIK Sveriges kunskapsbank finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Här hittar du allt från forskningsrapporter till tv-program och kompletta lektionspaket med lärarhandledningar – öppet och tillgängligt för alla att ta del av.

> Besök MIK Sveriges kunskapsbank