Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Hur viktig är sanningen? Om vår gemensamma verklighet

Det är inte ovanligt att det vi tar för sanningar i själva verket är något annat. Vissa av dessa ”sanningar” kan fastna i vår gemensamma historia och vara svåra att förändra. Även det som sägs i samtiden kan bli kvar trots omgående dementier. Det kan vara intressant att fråga sig vad det beror på och om det spelar någon roll? Syftet med övningen är att undersöka vedertagna sanningars ursprung och funktion.

30 minuter
uppkopplad enhet
Demokrati Sanning Klassrummet Övning
Kinesiska muren, CC0-Licens, Pixabay.com

Foto: CC0-Licens, Pixabay.com

Undersök i grupper

 • Diskutera fallexemplen på de vedertagna ”sanningarna”.
 • Redovisa och avsluta med en sammanfattande diskussion.
 • Informationen ska hämtas från nätet och de källor som ligger till grund för slutsatserna ska dokumenteras. Strävan ska vara att komma fram till ett så säkert svar som möjligt.

Här nedan följer några fallexempel som utgår från ”sanningar”.

Fallexempel 1: Chrusjtjov och skon

Nikita Chrusjtjov var Sovjetunionens ledare mellan 1953 och 1964. I januari 1960 deltog han i ett möte i FN:s generalförsamling i New York. Under mötet blev han upprörd, tog av sig sin sko och dunkade den i bordet. Eller var det verkligen det han gjorde?

 • Dunkade Nikita Chrusjtjov sin sko i bordet i FN den 12 januari 1960?
 • Hur säkra är ni på på ert svar på en skala från 1 till 5, där 1 = inte alls säker och 5 = helt säker?
 • Vad kan ni presentera som stödjer er slutsats? Vilket värde har de källor ni använt?
 • Kan det finnas någon som har/hade ett intresse av att denna händelse presenteras på ett visst sätt?

Fallexempel 2: Palme och mjölken

I slutet av 1980-talet fick den dåvarande statsministern Olof Palme frågan: ”Vad kostar en liter mjölk?” Han kunde inte svara på det. Det finns de som menar att hans reaktion var svaret ”Det hade jag ingen aaaning om”.

 • Vad kostar en liter standardmjölk idag?
 • Kan ditt svar på denna fråga säga något om vem du är?
 • Stämmer det att Palmes reaktion var: ”Det hade jag ingen aaaning om”?
 • Hur säkra på ert svar är ni på en skala från 1 till 5 där 1 = inte alls säker och 5 = helt säker?
 • Vad kan ni presentera som stödjer er slutsats? Vilket värde har de källor ni använt?
 • Kan det finnas någon som har/hade ett intresse av att denna händelse presenteras på ett visst sätt?

Fallexempel 3: Per-Albin Hansson och beredskapen

Per-Albin Hansson var statsminister i Sverige under andra världskriget. Han sa i ett tal innan kriget att ”... vår beredskap är god”. Detta tolkas ofta som att han syftar på den militära beredskapen, men var det det han menade?

 • Menade Per-Albin vår militära beredskap när han sa ”vår beredskap är god”?
 • Hur säkra på ert svar är ni på en skala från 1 till 5 där 1 = inte alls säker och 5 = helt säker?
 • Vad kan ni presentera som stödjer er slutsats? Vilket värde har de källor ni använt?
 • Kan det finnas någon som har/hade ett intresse av att denna händelse presenteras på ett visst sätt?

Fallexempel 4: Kinesiska muren och månen

Den kinesiska muren är ett av de längsta och mest fantastiska byggnadsverk som finns på jorden. Muren är så lång att man kan se den med blotta ögat från månen.

 • Kan man se den kinesiska muren med blotta ögat från månen?
 • Hur säkra på ert svar är ni på en skala från 1 till 5 där 1 = inte alls säker och 5 = helt säker?
 • Vad kan ni presentera som stödjer er slutsats? Vilket värde har de källor ni använt?
 • Kan det finnas någon som har/hade ett intresse av att denna händelse presenteras på ett visst sätt?

Sammanfattande diskussion

 • Vilka konsekvenser kan den här typen av ”eviga sanningar” få?
 • I vilken av fallen ovan är det mest allvarligt att det som presenteras inte är sant?
 • Hur kan man skydda sig mot detta? Hur ska jag veta att något är sant?
 • Känner du till några egna exempel på ”eviga sanningar”?

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 • Träfigur av Pinnochio - CC0-Licens Pixabay.com Fotograf: jackmac34

  Den som säger sanningen är fri! Om sanningsbegreppet

  Sanning kan vid första anblicken verka som ett enkelt begrepp men i själva verket kan det vara mycket komplicerat. Att ljuga...

  Samhälle och demokratiHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Äldre TV och musikutrustning, CC0-Licens, Unsplash.com

  Vilken information tar du del av via medier?

  Skillnaderna i vad vi tar del av för information skiljer sig mycket åt beroende på vilka vi är. Det kan till exempel handla...

  Samhälle och demokratiHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial