Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Den som säger sanningen är fri! Om sanningsbegreppet

Sanning kan vid första anblicken verka som ett enkelt begrepp men i själva verket kan det vara mycket komplicerat. Att ljuga är ju någonting vi mycket tidigt får lära oss är fel. Denna övning syftar till att reflektera kring begreppet och vad det kan innebära.

10-15 minuter
tavla/whiteboard
Demokrati Sanning Klassrummet Övning
Träfigur av Pinnochio - CC0-Licens Pixabay.com Fotograf: jackmac34

Foto: CC0-Licens Pixabay.com Fotograf: jackmac34

Brainstorm

Brainstorma kring begreppet "sanning" på tavlan.

Värderingsövning

Här följer tre påståenden som kan bearbetas med hjälp av en värderingsövning:

  • Det finns bara en sanning - allt annat är lögn.
  • Sanningen är bara en persons beskrivning av verkligheten.
  • Det är viktigt att vara säker på vad som är sant.

Lämpliga alternativ för eleverna att inta:

  • Instämmer
  • Instämmer delvis
  • Instämmer inte
  • Eget alternativ

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.