Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Hur tänker du kring medieutvecklingen? Om dagens medielandskap

De senaste årens snabba medieutveckling förändrar oss och ställer nya krav på vårt kritiska tänkande. Denna övning syftar till en reflektion kring dagens medielandskap och vad det innebär för ungas egen vardag och medieanvändning.

10-15 minuter
projektor/TV
Demokrati Din medievardag Klassrummet Video
Fotografer med kameror på presskonferens. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Se filmen Är du redo för det nya medielandskapet? (2,54 minuter lång)
OBS! Filmen ovan producerades 2013 så den statistik som presenteras i filmen är från 2013.

Fundera enskilt

 • Vad får du för tankar efter att ha sett filmen? Skriv ner några punkter.
 • I den animerade filmen förekommer bland annat dessa tre påståenden:
  • Medier påverkar hur vi lär oss, vad vi lär oss och av vem.
  • Medier förändrar oss och ställer krav på vårt kritiska tänkande.
  • Idag har gränserna mellan online och offline suddats ut.
 • Fundera kring påståendena. Ge gärna konkreta exempel på hur dessa i ditt liv?

Helgrupp

Avsluta med att följa upp med ett reflekterande samtal i hela klassen/gruppen.

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 • Äldre TV och musikutrustning, CC0-Licens, Unsplash.com

  Vilken information tar du del av via medier?

  Skillnaderna i vad vi tar del av för information skiljer sig mycket åt beroende på vilka vi är. Det kan till exempel handla...

  Samhälle och demokratiHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Folkmassa demonstrerar - CC0-Licens Fotograf: Bruce Emmerling

  Demokrati och din medievardag – om filterbubblor

  Idag har vi en fantastisk möjlighet att både söka information och uttrycka våra åsikter - men också fler möjligheter att...

  Samhälle och demokratiHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial