Rapporter och analyser

Statens medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Här hittar du alla myndighetens rapporter och analyser.

Mer om barn, unga och medier

Här kan du söka bland alla våra rapporter och analyser. Sökträffarna kan sorteras antingen utifrån relevans eller datum.

Följ barns och ungas medievanor över tid

I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här hittar du alla undersökningar som genomförts i serien.

Aktuellt

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här hittar du nyheter om våra senaste rapporter och analyser.

Arkiverade rapporter och analyser

Är du intresserad av att följa hur diskussionen om barn, unga och medier har utvecklats över tid? Här kan du söka bland äldre publikationer utgivna av Statens medieråd samt myndighetens föregångare kommittén Medierådet och Statens biografbyrå.

MIK Sveriges kunskapsbank

Kunskapsbanken är fylld med tips, fördjupning och material för dig som är pedagog, bibliotekarie, förälder, barn, tonåring eller pensionär. Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet.