Arkiv

Är du intresserad av att följa hur diskussionen om barn, unga och medier har utvecklats över tid? Här hittar du arkiverade rapporter och analyser.

Sök i arkivet

Statens medieråd bildades 1 januari 2011. Uppdraget definierades utifrån uppgifter som kommittén Medierådet och myndigheten Statens biografbyrå tidigare utförde. Här kan du söka bland äldre publikationer utgivna av Statens medieråd samt myndighetens föregångare kommittén Medierådet och Statens biografbyrå.

Ungar & medier

I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här hittar du alla undersökningar som genomförts i serien Ungar & medier.

Rapporter och analyser

Statens medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Här hittar du alla myndighetens rapporter och analyser.