Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Upphovsrätt

Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar på temat upphovsrätt som tillsammans tar cirka 200-300 minuter. Du kan välja ut de övningar som du tycker passar bäst för just din elevgrupp i filtreringsfunktionen på startsidan. Där ser du också hur många minuter som beräknas för de olika övningarna.

200-300 minuter
koperingsunderlag
Publicera Upphovsrätt Klassrummet Lektion
Foto uppifrån och bakifrån på två barn med varsin iPad i knät. Flickr cc-licens: Wayan Vota

Flickr cc-licens: Wayan Vota

Detta är ett förslag på ett färdigt lektionspaket med övningar som eleverna kan jobba med antingen enskilt, i mindre grupper eller i helklass. Du kan själv göra ändringar eller tillägg till övningarna för att de bättre ska passa för just de du vill utbilda.

I det nya digitala medielandskapet är vi många som skriver, postar bilder, delar och kommenterar. När vi gör det måste vi förhålla oss till lagar och regler kring upphovsrätt. Det handlar dels om att skydda oss själva från att någon stjäl eller förvanskar det vi producerar och publicerar. Och dels om att vi själva inte gör detta eller sprider någon annans upphovsrättsligt skyddade material utan tillstånd. I den här lektionen tittar vi närmare på två fall där upphovsrätt står i centrum. Lektionen bygger på två dokumentära poddar.

Den ena tar upp Bungyjump-fallet. 20-åriga Rebecka Johansson filmade när hennes australiska kompis hoppade bungyjump. Linan gick av, men kompisen överlevde mirakulöst och Rebeckas filmklipp spreds viralt över nätet utan hennes medgivande.

Den andra podden tar upp turerna kring Swefilmer-målet. Swefilmer var en webbplats där besökarna utan filmbolagens tillstånd kunde strömma och se tusentals filmer och TV-serier gratis. Våren 2017 dömde tingsrätten männen bakom Swefilmer, mot sitt nekande för brott mot upphovsrättslagen samt grov penningtvätt. Domen överklagades, men ett år senare skärpte hovrätten domen mot de åtalade. En av de som åtalades för brott mot upphovsrättslagen var en då 23-årig kille från Göteborg.

Med utgångspunkt från de dokumentära inslagen i poddarna ges underlag till övningarna där eleverna får möjlighet att fördjupa sig i olika frågeställningar och fallgropar.

Denna lektion innehåller följande övningar:

 • Upphovsrätt eller fel?
 • Vad är upphovsrätt?
 • Podd: Bungyjumpfallet
 • Virala konsekvenser – Bungyjump-fallet
 • Podd: Swefilmermålet
 • Inget är gratis – Swefilmermålet
 • Problemträdet
 • Debatt – ett rollspel

Syfte:

 • Att öka kunskapen om upphovsrätt i det fysiska och digitala medielandskapet.
 • Att öka kunskapen om hur och varför det är viktigt att ta hänsyn till upphovsrättslagen på nätet.
 • Att öka insikten om vikten av att ha ett kritiskt förhållningsätt till medier när man laddar ner och/eller delar andras material.
 • Att öka medvetenheten om vilka konsekvenser brott mot upphovsrätten kan få för andra, till exempel upphovspersonen och samhället i stort.

Upphovsrätt eller fel?

Mobil som streamar musik. CC0 licens, pexels.com

Foto: CC0-licens, pexels.com

1. Dra upp en linje i klassrummet med till exempel ett snöre, hoptejpade papper eller krita.

2. Förklara att ena änden av linjen representerar ”håller med helt” och den andra änden ”håller inte alls med”.

3. Läs upp en rad påståenden och låt sedan eleverna placera sig på linjen utifrån hur mycket eller lite de håller med om påståendet. Låt några av eleverna kort motivera sitt ställningstagande efter varje påstående. Ställ följdfrågor vid behov.

Exempel på påståenden:

 • Lagen om upphovsrätt gäller inte på internet.
 • Så länge streamingtjänster är för dyra är det okej att ladda ner till exempel filmer från piratsajter.
 • Bilder, filmer och texter får spridas på nätet så länge man inte laddar ner dem permanent till sin dator.
 • Det är tillåtet att använda upphovsrättsskyddat material för privat bruk.
 • Lagen om upphovsrätt skyddar bara professionella upphovsmän som filmskapare och musiker, inte amatörer.
 • Det är okej om någon sprider mina bilder och filmer utan att fråga, det betyder ju bara att de tycker att de är bra.

Vad är upphovsrätt?

Domarklubba, CC0-licens, pexels.com

Foto: CC0-licens, pexels.com

 • Ge eleverna en kort faktabakgrund till vad som gäller juridiskt kring upphovsrätt.
 • Bilder, filmer och texter får inte kopieras och spridas hur som helst, inte ens på nätet. Samma regler gäller i den fysiska och digitala världen.
 • Upphovsrättslagen reglerar rätten till ”litterära eller konstnärliga verk”, det vill säga texter, filmer, fotografier och andra bilder, datorprogram, musik, scenkonst, byggnader och ”verk som har kommit till uttryck på något annat sätt”.
 • Upphovsrättslagen är komplicerad, men handlar i korta drag om att du inte får använda texter, bilder et cetera som någon annan skapat utan deras tillstånd.
 • Du kan alltså inte utan vidare ta en bild som är upphovsrättsskyddad och lägga upp på din blogg.

Privat bruk

Du får använda upphovsrättsskyddat material för privat bruk, till exempel kopiera en CD-skiva som du har köpt så att du kan lyssna på den i din mobiltelefon eller scanna in skolfotoporträttet på dig själv och lägga som skärmsläckare på din dator. Däremot får du inte publicera filerna på nätet eller sprida dem till andra.

Creative Commons

 • Alla som vill tillåta spridning av sina texter, bilder, ljud eller andra konstnärliga verk kan vara tydliga med vad som gäller genom att märka materialet med en licens från den ideella organisationen Creative Commons (CC). Med hjälp av olika CC-licenser kan du och andra upphovspersoner reglera andras rätt att sprida och ändra i ditt verk, eller att använda det i kommersiellt syfte.
 • En del CC-licenser ger tillstånd att sprida till exempel en bild om du inte ändrar på den och bara om du uppger vem som är upphovspersonen. Andra CC-licenser tillåter att bilden ändras och beskärs.

Podd: Bungyjumpfallet

Person som hoppar bungyjump. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Får man använda de bilder och filmklipp som finns på nätet hur som helst? Vad är det som gäller när man länkar till andras material – behöver man tillstånd eller räcker det med att uppge var de kommer ifrån? Därefter visar flera hundra olika mediebolag både i Sverige och runt om i världen klippet utan Rebeckas medgivande. En av dem var den brittiska tidningen The Guardian som dömdes till böter för brott mot upphovsrätten.

> Här kan du lyssna på podden Bungyjump-fallet

20-åriga Rebecka Johansson filmade när hennes australiska kompis hoppade bungyjump. Då händer det som inte får hända - linan går av… som ett mirakel överlever kompisen. Ett nyhetsbolag från Australien berättar om olyckan och får lov att använda Rebeckas filmklipp i teve.

Övning: Bungyjumpfallet

Syfte:

 • Att öka kunskapen om rättigheter och skyldigheter vid publiceringar på internet och upphovsrättslagen i praktiken på nätet.
 • Att öka medvetenheten om hur snabbt och brett spridning på internet kan ske.
 • Att öka medvetenheten om medielogik i nyhetsmedier.
 • Att öka medvetenheten och kunskapen om varför den som publicerar något bör ta ställning till om hen vill skydda sitt material eller inte, för sin egen men också för andras skull.

Övningen bygger på att alla elever har hört podden om Bungyjumpfallet (20 min.). Eleverna kan lyssna gemensamt i helklass eller få i förberedande hemläxa att lyssna på podden.

Podden handlar om 20-åriga Rebecka Johansson som filmade när hennes kompis hoppade bungyjump. Linan gick av, men kompisen överlevde mirakulöst. Ett tv-bolag i Australien får tillstånd att sända Rebeckas filmklipp på teve i samband med en intervju med kompisen om vad som hände. Men bolaget lägger även ut filmklippet på sin Youtubekanal och snart har flera hundra mediebolag och andra runt om i världen använt klippet utan Rebeckas medgivande. Hon får hjälp av experter på upphovsrätt att stämma flera av dessa och många döms till att betala böter, inklusive den brittiska tidningen The Guardian.

1. Samtala kort i helgrupp kring podden:

 • Varför tror du att tv-bolaget lade ut filmklippet på Youtube utan tillstånd?
 • Varför spred sedan nyhetsbolag och andra klippet vidare utan tillstånd?
 • Vem/vilka drabbades av att filmklippet spreds utan tillstånd och på vilket sätt?

2. Arbeta i par eller smågrupper

Eleverna ska hitta minst tre ställen på nätet där Rebecka Johanssons filmklipp går att se. De undersöker:

 • Anges någon källa/ägare till klippet?
 • Skiljer sig sättet som klippet presenteras på mellan de olika kanalerna?
 • Skulle du själv ha tänkt på att en delning av klippet skulle kunna vara ett brott mot upphovsrätten?

3. Helgrupp

Samla alla i helgrupp. Låt eleverna ge exempel på vad de hittat och berätta vilka funderingar som väckts.

4. Enskilt eller i smågrupper

Eleverna arbetar enskilt med att gå tillbaka några dagar i sina egna flöden på sociala medier. De ska undersöka om de själva delat, gillat och/eller kommenterat något som kan vara upphovsrättsskyddat material.

5. Helgrupp

Samla alla i helgrupp. Elever som har hittat exempel presenterar dessa.

Diskutera till sist gemensamt eller i smågrupper utifrån följande frågor:

 • Är det korrekt/rättvist att de som spred Rebeckas filmklipp fått betala böter?
 • Har du själv eller någon du känner råkat ut för något liknande?
 • Idag är det många som filmar och fotograferar när de till exempel blir vittne till slagsmål och olyckor. Är det okej att sprida sådana filmer/bilder vidare?
 • Kommer du att agera annorlunda nästa gång du funderar på att publicera eller dela ett klipp?

Podd: Swefilmer-målet

Swefilmer var en webbplats där besökarna, utan filmbolagens tillstånd kunde strömma tusentals filmer och TV-serier helt gratis.

Det var 2015 en av Sveriges mest välbesökta hemsidor med 450.000 unika besökare varje dag. Enligt Statens medieråds undersökning om ungas medievanor, Ungar & medier 2015,var Swefilmer nummer fyra på topplistan över favoritsajter, efter Youtube, Facebook och Google.

Vad är det som skyddas av lagen om upphovsrätt? Får man tillgängliggöra eller strömma andras litterära eller konstnärliga verk?

Våren 2017 dömdes männen bakom Swefilmer - mot sitt nekande - för brott mot upphovsrättslagen samt grov penningtvätt. Domen överklagades, men ett år senare skärpte hovrätten domen mot de åtalade.

> Här kan du lyssna på podden Swefilmer-målet

Övning: Swefilmer-målet

Syfte

 • Att öka kunskapen om regler kring upphovsrätt som gäller vid fildelning.
 • Att öka medvetenheten om vilka konsekvenser fildelning kan få för individen, upphovspersonerna (till exempel musiker och filmskapare), företag och samhället i stort.

Inled i helklass

Övningen bygger på att alla elever har hört podden om Swefilmermålet (23 min.). Eleverna kan lyssna gemensamt i helklass eller få i förberedande hemläxa att lyssna på podden. Till övningen behöver du också ladda ner arbetsbladet Tidslinje Swefilmer Pdf, 204.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Inled lektionen med att fråga eleverna om de känner till och/eller har använt Swefilmer (hur många som räcker upp handen beror delvis på deras ålder då sajten stängdes 2015). Repetera några grundläggande fakta om Swefilmer, en webbplats där besökarna utan filmbolagens tillstånd kunde strömma tusentals filmer och TV-serier gratis. År 2015 var det en av Sveriges mest välbesökta hemsidor med 450 000 unika besökare varje dag. Enligt Statens medieråds undersökning Ungar & medier 2015 så låg Swefilmer då fyra på topplistan över favoritsajter efter Youtube, Facebook och Google.

1. Arbeta i par eller smågrupper

Gör en tidslinje över vad som hände i Swefilmermålet från det att webbplatsen startade tills det att domen föll. Till stöd kan de använda arbetsbladet Tidslinje Swefilmer Pdf, 204.1 kB, öppnas i nytt fönster. där ett par hållpunkter redan är utmärkta. Eleverna måste troligen lyssna igen på delar av podden och/eller göra ytterligare efterforskningar på nätet.

2. Helgrupp

Samla gruppen och skapa en gemensam tidslinje på tavlan där alla viktiga hållpunkter är med.

3. Arbeta i par eller smågrupper

Låt eleverna arbeta vidare i par eller smågrupper med att identifiera de viktigaste aktörerna i historien, från enskilda individer (till exempel männen bakom webbplatsen, polis och åklagare, upphovsmän) till de filmer och serier som strömmades på sajten, användare med mera. Samla förslagen i en lista eller ”karta” på tavlan tills ni har vad gruppen tycker är en komplett lista.

4. Avsluta i helgrupp

Reflektera över resultaten tillsammans.

Övning: Problemträdet

Shutterstock Royaltyfri stockvektor-ID: 369618173

Foto: Shutterstock

Varje grupp ska identifiera grundorsakerna till problemet, samt effekter och förslag till lösningar. Det finns plats för både fakta och åsikter i den här övningen. Ni kan också välja att genomföra övningen gemensamt i helklass. Övningen hjälper eleverna att visualisera sina tankar och se kopplingar mellan orsak och verkan samt lösningar.

Tillvägagångssätt

1. Rita upp ett träd på ett stort papper (eller på tavlan om övningen genomförs gemensamt). Skriv upp problemet, brott mot upphovsrätten, på trädstammen.

2. Skriv tänkbara orsaker till problemet, helst på post-it-lappar, och sätt på trädets rötter.

3. Skriv effekter, följder av problemet, och sätt på trädets grenar.

4. Fundera och diskutera. Fattas något? Ska något bort eller byta plats, som till exempel några av orsakerna och effekterna?

5. Försöka hitta idéer till lösningar. Rita frukter och skriv lösningarna på dem innan de ”hängs upp” i trädet.

6. Grupperna presenterar sina problemträd och förklarar hur de tänkt (om ni inte har genomfört en gemensam övning).

7. Avsluta med gemensam reflektion.

Fördjupande övning

Mikrofoner

Foto: Shutterstock

Syfte

 • Att ge fördjupad medvetenhet och kunskap om hur upphovsrättslagen ibland ställs mot folkopinionen och behov/uppfattningar i olika intressegrupper.
 • Att öva på argumentation och på att lyssna och försöka förstå andras ställningstaganden.

Med utgångspunkt från de eftersökningar och fördjupningar som gjorts kring Swefilmermålet genomförs ett rollspel i form av ett debattprogram av typen Agenda.

Debattövning

1. Olika roller fördelas bland eleverna utifrån de aktörer som identifieras som viktiga. Det kan vara allt från forskare och politiker till upphovsmän- och kvinnor, fildelare, advokater, åklagare och företagsledare. Dessutom utses en programledare/debattledare.

2. Eleverna förbereder sig i par/smågrupper genom att repetera fakta kring sina tilldelade roller, skriva stödord till repliker/frågor et cetera.

3. Debatten genomförs som ett rollspel/forumspel. Om ni inte vill genomföra en debatt där hela klassen deltar samtidigt kan eleverna öva in kortare avsnitt i grupper/par och spela upp för varandra. Ett alternativ är att grupperna spelar in scener med sina mobiler och visar, för dig som lärare och/eller för klassen.

4. Avsluta med gemensam reflektion.

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 • picture in article

  Våra relationer

  Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar som tillsammans tar ca 120 minuter. Syftet med denna lektion...

  Hälsa och välmåendeHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Tecknad bild på Donald Trump, CC0-Licens, Pixabay.com / MIH83

  Vinklade budskap

  Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar som tillsammans tar ca 120 minuter. Syftet med denna lektion...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Kille är upprörd framför datorn, CC0-licens, pexels.com

  Förtal

  Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar på temat förtal som tillsammans tar cirka 80 - 100 minuter....

  Juridik brott och regelverkHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial