Vad är skadlig mediepåverkan?

Rapporten Vad är skadlig mediepåverkan? har tagits fram av Statens medieråd.

Hälsa och välmående Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2016

Statens medieråd har regeringens uppdrag att ”verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.” Vad skadlig mediepåverkan är diskuteras nu i denna rapport. Den ska läsas som en sammanställning av vilka former av skadlig mediepåverkan som uppfattas existera av lagstiftaren, i forskningen samt av barn och föräldrar.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.