Ungas anmälningar av hat och hot i sociala medier

Statens medieråd har genomfört två statistiska datainsamlingar bland 15–18-åringar om anmälningar av hat och hot på sociala medietjänster under 2016 och 2017.

Hälsa och välmående Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2018

Undersökningarna gäller om man anmält hot eller hat på internet, var detta inträffade, till vem man anmälde, hur svårt det var att anmäla, hur anmälan hanterades samt vad anmälningen gällde.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.