Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Ungar & medier 2017: demografi

Fakta om hur barns och ungas medievanor påverkas av föräldrarnas härkomst, utbildning och inkomst.

Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2017

Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier. Exempelvis använder barn till föräldrar med både låg utbildning och låg inkomst internet allra minst medan barn till föräldrar med låg utbildning och hög inkomst använder internet allra mest.

Hela undersökningen från 2017

 I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här kan du ta del av fler resultat från undersökningen Ungar & medier 2017.

 • Omslag till rapport Ungar & medier 2017

  Ungar & medier 2017

  I "Ungar & medier 2017" redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag rapport Föräldrar & medier 2017

  Föräldrar & medier 2017

  I ”Föräldrar & medier 2017” redovisas resultaten från undersökningen av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning,...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till rapport Småungar & medier 2017

  Småungar & medier 2017

  I "Småungar & medier 2017" redovisas resultaten från undersökningen av medievanorna bland barn 0–8 år. Här har föräldrar...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar