Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Ungar & medier 2015: demografi

"Ungar & medier 2015: demografi" är en analys av hur demografiska faktorer – föräldrars härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek – påverkar barns och ungas medievanor och attityder till dessa. Den undersökta gruppen är barn i Sverige i åldrarna 5 till 16 år. Det är första gången Statens medieråd genomför en sådan studie.

Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2015

Analysen är indelad i tre åldersgrupper: 5–8 år, 9–12 år samt 13–16 år. Studien är en del i serien "Ungar & medier", som har genomförts vartannat år sedan 2005. Tidigare under 2015 har tre delrapporter publicerats. "Ungar & medier 2015", "Småungar & medier 2015" samt "Föräldrar & medier 2015".

Datan som används i denna analys har samlats in av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Statens medieråd. Datainsamlingen pågick mellan den 2 september och den 17 november 2014.

Hela undersökningen från 2015

 I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här kan du ta del av fler resultat från undersökningen Ungar & medier 2015.

 • Omslag rapport Ungar och Medier 2015

  Ungar & medier 2015

  I "Ungar & medier 2015" redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år....

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag rapport Föräldrar och medier 2015

  Föräldrar och medier 2015

  Föräldrar och medier 2015 är en redovisning av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag rapport Småungar & medier 2015

  Småungar & medier 2015

  I "Småungar & medier 2015" redovisas medievanorna bland barn 0–8 år. Här har föräldrar till barn mellan 0 och 8 år tillfrågats...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar