Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Ungar & Medier 2010

"Ungar & Medier 2010" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005, 2006 och 2008. För fjärde gången har 2 000 barn och unga mellan 9 och 16 år samt 2 000 föräldrar tillfrågats om ungas medievardag.

Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Medierådet • Utgivningsår: 2010

Rapporten visar att internetanvändningen ökat markant och nu omfattar nästan alla 9–16-åringar. Rapporten innehåller även jämförelser av hur medieanvändningen förändrats sedan 2005.

Hela undersökningen från 2010-2005

 I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här kan du ta del av fler resultat från undersökningen Ungar & medier 2010 samt 2008, 2006 och 2005.

 • Omslag till Småungar & Medier 2010

  Småungar & Medier 2010

  "Småungar & Medier - Fakta om små barns användning och upplevelser av medier" beskriver medieanvändningen hos barn mellan...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2008

  Ungar & Medier 2008

  "Ungar & Medier 2008" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005 och 200 6 . Det är en omfattande studie om medievardagen...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2006

  Ungar & Medier 2006

  "Ungar & Medier 2006" är en uppföljning av "Ungar & Medier 2005" som var den första omfattande studien om medievardagen för...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2005

  Ungar & Medier 2005

  "Ungar & Medier 2005" är den första omfattande studien om medievardagen för barn och unga, byggd på deras egna erfarenheter....

  Samhälle och demokratiMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar