Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Ungar & Medier 2008

"Ungar & Medier 2008" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005 och 2006. Det är en omfattande studie om medievardagen för barn och unga, byggd på deras egna erfarenheter.

Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Medierådet • Utgivningsår: 2008

Rapporten visar bland annat att föräldrar alltjämt oroar sig för dataspelandet trots en allmänt mer positiv bild. Den visar också vilka skillnader som finns i pojkars och flickors medievardag, och att fler mår dåligt av verkligt våld än spelat våld.

Karin Helmersson Bergmark, professor och universitetslektor i sociologi vid Stockholms universitet, och Lina Eklund, fil.mag. i sociologi vid Stockholms universitet, har gjort en deskriptiv analys på statistiken i "Ungar & Medier 2008". Syftet är att förklara föräldrars styrning av barns och ungdomars medieanvändning.

Hela undersökningen från 2010-2005

 I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här kan du ta del av fler resultat från undersökningen Ungar & medier 2010 samt 2006 och 2005.

 • Omslag till Ungar & Medier 2010

  Ungar & Medier 2010

  "Ungar & Medier 2010" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005, 2006 och 2008. För fjärde gången har 2 000 barn och unga...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2006

  Ungar & Medier 2006

  "Ungar & Medier 2006" är en uppföljning av "Ungar & Medier 2005" som var den första omfattande studien om medievardagen för...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2005

  Ungar & Medier 2005

  "Ungar & Medier 2005" är den första omfattande studien om medievardagen för barn och unga, byggd på deras egna erfarenheter....

  Samhälle och demokratiMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar