Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Ungar & Medier 2005

"Ungar & Medier 2005" är den första omfattande studien om medievardagen för barn och unga, byggd på deras egna erfarenheter. Här ges svar på vilka medier de använder, hur länge och varför.

Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Medierådet • Utgivningsår: 2005

Här finns också fakta om familjesituationen, om det finns regler i hemmet, om man diskuterar medier i familjen. Svaren ger också insikt om varför dokusåpor eller datorspel attraherar barn och unga, liksom om skillnader mellan flickor och pojkars användning och upplevelser.

Hela undersökningen från 2010-2005

 I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här kan du ta del av fler resultat från undersökningen Ungar & medier 2010 samt 2008 och 2006.

 • Omslag till Ungar & Medier 2010

  Ungar & Medier 2010

  "Ungar & Medier 2010" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005, 2006 och 2008. För fjärde gången har 2 000 barn och unga...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2008

  Ungar & Medier 2008

  "Ungar & Medier 2008" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005 och 200 6 . Det är en omfattande studie om medievardagen...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2006

  Ungar & Medier 2006

  "Ungar & Medier 2006" är en uppföljning av "Ungar & Medier 2005" som var den första omfattande studien om medievardagen för...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar