Suicidkommunikation på digitala plattformar: En forskningsöversikt

Denna forskningsöversikt fokuserar på självmord, internetbaserad kommunikation om självmord och hur självmordsnära individer kan identifieras på nätet.

Hälsa och välmående Lärare och skolpersonal Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2021

Forskningsöversikten har tagits fram i samarbete med Natio -
nellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska
institutet. Författare är Michael Westerlund vid Institutionen för mediestu-
dier, avdelningen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms
universitet och Hanna Nilsson vid NASP.