Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Småungar & medier 2012/13

Småungar & medier 2012/13 är den andra rapporten om små barns medieanvändning sedan 2010.

Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2013

2 000 föräldrar till barn mellan 0 och 8 år har tillfrågats om barnens medievardag och attityder rörande medieanvändning.

Hela undersökningen från 2012/2013

 I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här kan du ta del av fler resultat från undersökningen Ungar & medier 2012/2013.

 • Omslag rapport Ungar & medier 2012/13

  Ungar & medier 2012/13

  "Ungar & medier 2012/13" är den femte rapporten om barns och ungas medievanor sedan 2005.

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag rapport Föräldrar & medier 2012/13

  Föräldrar & medier 2012/13

  Föräldrar & medier 2012/13, är en undersökning om föräldrars attityder till barns medieanvändning.

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag rapport Kids & media 2012/13

  Kids & media 2012/13

  An English summary of "Kids & Media 2012/13", a report on the media habits of Swedish children and young people.

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar