Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Småungar & Medier 2010

"Småungar & Medier - Fakta om små barns användning och upplevelser av medier" beskriver medieanvändningen hos barn mellan 2 och 9 år. Detta var den första rapporten där fakta om de allra yngsta barnens medievanor togs fram.

Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Medierådet • Utgivningsår: 2010

Rapporten bygger på svar från 2000 tillfrågade föräldrar. År 2010 brukade två tredjedelar av 2–5-åringar och nästan alla 5–9-åringar använda dator. Av 2-åringarna var det 43 % som någon gång har använt datorn.

Hela undersökningen från 2010-2005

 I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här kan du ta del av fler resultat från undersökningen Ungar & medier 2010 samt 2008, 2006 och 2005.

 • Omslag till Ungar & Medier 2010

  Ungar & Medier 2010

  "Ungar & Medier 2010" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005, 2006 och 2008. För fjärde gången har 2 000 barn och unga...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2008

  Ungar & Medier 2008

  "Ungar & Medier 2008" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005 och 200 6 . Det är en omfattande studie om medievardagen...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2006

  Ungar & Medier 2006

  "Ungar & Medier 2006" är en uppföljning av "Ungar & Medier 2005" som var den första omfattande studien om medievardagen för...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2005

  Ungar & Medier 2005

  "Ungar & Medier 2005" är den första omfattande studien om medievardagen för barn och unga, byggd på deras egna erfarenheter....

  Samhälle och demokratiMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar