Nyhetens behag

Nyhetsanvändningen och förtroendet för etablerade medier skiljer sig åt bland barn med olika bakgrund. Det visar Statens medieråds studie om svenska barns och ungdomars nyhetsanvändning.

Massmedia Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2019

I dag är sociala medier viktiga kanaler för unga medborgare. Men vad är egentligen en nyhet – enligt ungdomarna? Vilka nyhetsleverantörer, plattformar och kanaler litar de på? Och vilka följder kan resultaten ha ur ett medie- och informationskunnighetsperspektiv?

Frågorna får svar i Statens medieråds studie ”Nyhetens behag”, som beskriver på vilka sätt barn och ungdomar i Sverige 2018 uppfattar, definierar och tar del av nyheter.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.