Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet.

Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet är en rapport, som tagits fram av projektet Nätkoll och Statens medieråd i samarbete.

Hälsa och välmående Föräldrar Lärare och skolpersonal Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2016

Rapporten ger ny kunskap om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), till exempel ADHD och Aspergers syndrom, använder internet.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.