Medieanvändningen bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är mer utsatta för baksidorna av onlinelivet och har svårare att utnyttja det digitala informationssamhällets möjligheter. Det visar Statens medieråds undersökning, den första svenska kvantitativa kartläggningen som gjorts på området.

Hälsa och välmående Föräldrar Lärare och skolpersonal Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2019

Rapporten visar att särskoleelevernas användning av sociala medier bland 13–16-åringar med intellektuell funktionsnedsättning är betydligt lägre (44 %) än hos riksgenomsnittet (92 %). Trots detta är de mer utsatta för mobbning och elakheter.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.