Digitala medier och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar: En forskningsöversikt

Medielandskapet har förändrats kraftigt i och med framväxten och spridningen av internet och digital teknik, som blivit väsentliga delar av barns liv. Svenska barns medieanvändning har på kort tid ökat kraftigt, blivit mer diversifierad och avancerad. Därmed har också de potentiella riskerna med medieanvändningen förändrats.

Hälsa och välmående Lärare och skolpersonal Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2021