Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online

Kantar-Sifo har på uppdrag av Statens medieråd och Patent- och registreringsverket genomfört en undersökning bland ungdomar i åldern 12­­­–16 år.

Juridik brott och regelverk Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2017

I enkätundersökningen tillfrågades ungdomarna om sin användning av internetbaserade tjänster och medier – som film, musik, ljudböcker och spel – samt sin kännedom om, användning av och attityd till upphovsrättsskyddat material.

I denna delrapport redovisas några av de resultat undersökningen visat.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.