Ungar & medier 2023

"Ungar & medier" är Sveriges största statistiska undersökning av barns medievanor och attityder till medieanvändning. Detta är den sjätte undersökningen i serien som genomförs av Statens medieråd med hjälp av Statistiska centralbyrån.

Digital kunskap Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2023

En liten brödtext

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.