Småungar & medier

I "Småungar & medier 2023" redovisas resultaten från en enkätundersökning av medievanor bland barn 0–8 år. Här har föräldrar tillfrågats om sina barns medievardag.

Digital kunskap Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2023

En liten brödtext

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.