Kortversion av kunskapsöversikten Att motverka rasism, annan fientlighet och hatbrott på nätet bland barn och unga


Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2023

Detta är en kortare sammanfattning av slutredovisningen av det regeringsuppdrag som Statens medieråd fick 2021 om att, ”inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, identifiera, sammanställa och sprida metoder som visat sig ha positiv effekt för att motverka att barn och unga utsätts för rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet” (regeringsbeslut A2021/00972, 2021).