Främjande av medie- och informationskunnighet i Sverige

Statens medieråds kartläggning av främjandet av medie- och informationskunnighet (MIK) i Sverige 2021–2022.

Digital kunskap Samhälle och demokrati Bibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Lärare och skolpersonal Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2023

I denna rapport redovisas en kartläggning av främjandet av medie- och informationskunnighet (MIK) i Sverige 2021–2022. Rapporten ger en lägesbild över arbete inom olika sektorer och beskriver förutsättningar att utveckla eller bli stärkt i sin medie- och informationskunnighet.

Författare till rapporten är Catharina Bucht och Martina Wagner.

 

Ladda ned kort sammanfattning av rapport Pdf, 112.8 kB.