Att motverka rasism, annan fientlighet och hatbrott på nätet bland barn och unga:

En kunskapsöversikt

Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2023

Denna rapport utgör slutredovisning av det regeringsuppdrag som Statens medieråd fick 2021 om att, ”inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, identifiera, sammanställa och sprida metoder som visat sig ha positiv effekt för att motverka att barn och unga utsätts för rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
på nätet” (regeringsbeslut A2021/00972, 2021).

Författare till rapporten är fil dr Elín Hafsteinsóttir.