Towards a Nordic MIL-index

2020 gjordes en förstudie för att utreda möjligheten att utveckla en metod för att mäta olika aspekter av medie- och informationskunnighet.

Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Geografi Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2020

Bakom uppdraget stod flera nordiska mediemyndigheter; Statens medieråd i Sverige, Medietilsynet i Norge, Medierådet for børn og unge i Danmark samt Fjölmiðlanefnd, Island.

Forskargruppen MEDLiE (Media Literacy and Education Research Group) vid NTNU i Trondheim upphandlades och utförde förstudien.