Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Veckans Brott. En studie av våld i Reality TV-program

Skriften beskriver hur TV-program som Efterlyst och Razzia skildrar våld, brott, polis och brottslingar samt diskuterar vilken samhällsbild programmen förmedlar till publiken.

Massmedia Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Ulf Dalquist • Utgivningsår: 2000

Skriften beskriver hur TV-program som Efterlyst och Razzia skildrar våld, brott, polis och brottslingar samt diskuterar vilken samhällsbild programmen förmedlar till publiken.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.