Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Världen som spelplan - gränsöverskridande i onlinespelskulturen

"Världen som spelplan" är en kvalitativ rapport om onlinespel som sociala mötesplatser där människor som kanske annars aldrig hade kommit i kontakt med varandra möts. Åldersskillnader, nationalitet och social klass blir inte lika centralt som det är på andra sociala arenor. I rapporten ger nio personer sin bild av vardagliga möten i spelvärlden.

Dator och TV-spel Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Jonas Linderoth och Camilla Olsson • Utgivningsår: 2010/2012

Rapporten handlar om gränsöverskridande gemenskap, möten med andra kulturer, utvecklade språkkunskaper och spelare som reser till varandra och träffas IRL. Men det är även en rapport om kulturkrockar, exkludering och sexualisering.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.