Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet

Rapporten "Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet" beskriver förekomsten av antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier. Fokus har varit grupper som riktar sig till ungdomar och som uppmanar till våld för en politisk, religiös eller ideologisk sak.

Juridik brott och regelverk Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2014

Målet att skapa ett bredare kunskapsunderlag kring extremistiska internetmiljöer, dess innehåll och hur rekryteringsstrategier formuleras och kommuniceras. Allt i syfte att stärka unga i deras möte med sådana budskap.

Läs ett förtydligande om statistiken i rapporten här nedan under rubriken "Mer information".

Rapporten har tagits fram inom ramen för handlingsplanen mot våldsbejakande extremism på uppdrag av regeringen.

Förtydligande om statistik

Statens medieråd presenterade besöksstatistik i rapporten "Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet". Här förtydligar vi den informationen.

Enligt synpunkter som inkommit på rapporten ska högerextrema webbplatser ha uppmanat sina sympatisörer att installera ett tillägg som gör att webbrankingsajten Alexa överskattar besöken grovt vilket skulle göra statistiken felaktig. Den statistik över antal besök som kritiserats kommer dock inte från Alexa (som istället anger webbplatsers ranking inom olika domäner). Besöksstatistiken kommer från webbverktyget FreeWebsiteReport som inte heller är fullt pålitligt. Faktum är att det inte finns någon exakt metod att kalkylera antalet besök på en webbplats man inte äger själv. Därför skriver vi också i rapporten: ”Dessa siffror är mycket osäkra och bör betraktas med sedvanlig källkritisk skepsis. Resultaten bygger på uppgifter från två olika (kostnadsfria) webbanalyssidor, FreeWebsiteReport (…) och Alexa (…).” (s. 60)

Vi vill vara tydiga med att besöksstatistiken i rapporten är avsedd att tjäna som uppskattningar av olika webbplatsers popularitet och inte skall uppfattas som absoluta sanningar.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.