Omslag till Våldsamt populärt. 1990-talets mest sedda filmer och videogram
Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Våldsamt populärt. 1990-talets mest sedda filmer och videogram

En genomgång av de tio mest sedda filmerna på biograf under respektive år av 1990-talet.

Hälsa och välmående Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Astrid Söderbergh-Widding • Utgivningsår: 2000

Dessutom går den igenom de mest uthyrda videofilmerna under de år för vilka det har funnits tillgänglig uthyrningsstatistik. Studien diskuterar bland annat förekomst och karaktär på våldsskildringar.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.