Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Tusen flickor om film och våld

En antologi från 2000 som handlar om hur flickor ser på film, och speciellt på våldsamma filmer.

Hälsa och välmående Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Karin Stigbrand och Sofie Stolpe • Utgivningsår: 2000

Skriften innehåller artiklar av kvinnliga forskare samt en statistisk undersökning med flickor i 16-20-årsåldern.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.