Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Tittarögon. En rapport om vad som bestämmer tv-utbudet

Tittarögon är en både roande och skrämmande rapport om vilka faktorer och beslut som ligger bakom det utbud av filmer, serier och såpor vi tittare möter i tv-rutan.

Massmedia Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Lars Grip • Utgivningsår: 2003

Här presenteras ett tv-landskap som genomgått en drastisk förändring under det senaste decenniet. Ingen verkar längre ha kontroll över utbudet, och den viktigaste ledstjärnan för verksamheten är tittarsiffrorna. Skriften väcker många frågor, inte minst hur detta utbud på sikt kommer att påverka den generation som idag är barn och ungdomar.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.