Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Stäng inte av! Film som verktyg för samtal

Skriften handlar om hur en skola som hamnat i kris på grund av aggressiva och utåtagerande elever kan förändra situationen genom samtal kring film.

Samhälle och demokrati Lärare och skolpersonal Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Åke Sahlin • Utgivningsår: 2001

Här beskrivs en nyskapande lektionsmodell med diskussioner kring känslor som rädsla, osäkerhet och empati med stöd av utvalda filmscener. Skriften är helt grundad på författarens praktiska erfarenheter.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.