Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Rapport om Medierådets 20-åriga verksamhet

Från videovåld, via www till World of Warcraft är en rapport om kommittén Medierådet, tidigare Våldsskildringsrådet mellan 1990-2010. Rapporten beskriver en unik verksamhet inom Regeringskansliet och svensk statsförvaltning, som bedrivits i ett medielandskap i dramatisk förändring.

Dator och TV-spel Massmedia Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Ann Katrin Agebäck, Stig Roland Rask och Jan Christofferson • Utgivningsår: 2010

Den sista december 2010 upphörde kommittén Medierådet efter 20 år och verksamheten flyttades i sin helhet över till den nybildade myndigheten Statens medieråd. I minnesrapporten Från videovåld via www till World of Warcraft beskrivs Medierådets, tidigare Våldsskildringsrådet, unika verksamhet inom Regeringskansliet och svensk statsförvaltning mellan 1990–2010.

Rapporten kan fungera som inspirationskälla till hur förebyggande arbete och kunskapsspridning inom statens ram kan utgöra ett komplement till lagstiftning. Här ges samtidigt en inblick i ett medielandskap i dramatisk förändring mellan 1990 och 2010, från videovåld, via internet till onlinespel som WoW.

Förutom en faktabeskrivning berättar några av de personer som varit delaktiga i Medierådets verksamhet (ministrar, ordförande, ledamöter, samarbetspartners) i intervjuform om sina reflektioner kring rådets arbetsformer och medieutvecklingen i stort. Avslutningsvis finns även ett avsnitt om vilka framgångsfaktorer som bidrog till verksamhetens överlevnad, uttryckt av rådets ledamöter, experter och kanslipersonal.

Intervjuerna är utförda av f.d. Medierådets ledamot Stig Roland Rask under hösten 2010.

Verksamheten upphörde

Kommittén Medierådet upphörde den 31 december 2010 efter tjugo års verksamhet och den nya myndigheten Statens medieråd övertog Medierådets verksamhet.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.