Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

MIK i Sverige

Vilka är de centrala aktörerna inom MIK-området i Sverige i dag? Vari består deras MIK-verksamhet? Här är en kartläggning av vilka aktörer som bedriver medie- och informationskunnighetsverksamhet i landet samt hur denna kan breddas och förbättras.

Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2014

Rapporten "Medie- och informationskunnighet i Sverige: en kartläggning av aktörer" är en del av det uppdrag myndigheten haft inom ramen för regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism och syftar till att beskriva vilka som bedriver medie- och informationskunnighetsverksamhet i landet och hur denna kan breddas och förbättras.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.