Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Mediekunniga lärare? Om lärarhögskolorna och mediepedagogiken

En inventering av mediekunskapens ställning vid landets lärarutbildningar, i relation till läroplaner och politiska visioner.

Samhälle och demokrati Lärare och skolpersonal Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Karin Stigbrand och Margareta Lilja-Svensson • Utgivningsår: 1997

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.