Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Idolstudien: "Jag ser mig"

Hur uppfattar barn och unga konceptet Idol? Hur går tittandet till? Vilken roll spelar diskussioner i kvällstidningar och på nätet? Rapporten "Jag ser mig - En etnografisk studie av barns och ungas förhållande till programmet Idol" ger en kunskap om hur barn och unga uppfattar och konsumerar Idol.

Massmedia Samhälle och demokrati Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Katarina Graffman & Johan Fredriksson • Utgivningsår: 2010

"Jag ser mig" är en antropologisk studie som använder sig av en etnografisk undersökning där forskaren har suttit med i soffan hos ett antal familjer. Utöver det har även intervjuer gjorts och en s.k. netnografi - en innehållsanalys av vad som sägs om Idol i diskussionsforum online. Studien fokuserar på barn och unga mellan 8 och 17 år.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.