Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Gränslöst. Om tv, våld och ansvar

En uppföljande kvantitativ studie från 1999 om omfattningen av våldsskildringar i både fiktions- och nyhetsprogram i de sex största tv-kanalerna.

Massmedia Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Johan Cronström • Utgivningsår: 1999

Skriften inkluderar även en idédebatt om televisionens nya roll och ansvar inför framtiden.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.