Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Barnen, Bris och it 2014

Rapporten Barnen, Bris och it 2014 innehåller exempel från barns och ungdomars egna berättelser om sin vardag online. Här finns ett urval av problem som barn och unga upplever på nätet med konkreta exempel från barnen, förklarande texter, och jämförelser med statistik om barns och ungas medievanor från "Ungar & medier 2012/13".

Hälsa och välmående Föräldrar Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2014

Rapporten är baserad på de nätrelaterade problem som barn och unga uppger i sina kontakter med Bris.

Mer om Barnen, Bris och IT

Rapporten ger konkreta exempel på problem som barn och unga upplever, kommentarer samt jämförelser med aktuell statistik om barns och ungas medievanor från "Ungar & medier 2012/13". Exemplen tar upp aktuella frågeställningar om internetanvändningen inom de vanligast förekommande ämnena: kärleks- och kompisrelationer på nätet, mobilanvändning, konflikter i relation till datorspelande, bilder online samt olika sorters kränkningar och hot.

Tips från Bris

Statens medieråd har producerat en kort film som ger en sammanfattning av rapporten och ett urval av exemplen från barnen. I slutet av filmen ges några tips till vuxna om vad som är bra att tänka på för att stötta barn och unga i deras medievardag.

I Bris barnkontakter är det tydligt hur stor roll internet, datorer och mobiltelefoner har i ungas kärleks- och kompisrelationer och i hanterandet av dem. Kärlek och kompisar är det vanligaste temat bland de it-relaterade barnkontakterna:

Jag har börjat skriva med en tjej. De senaste dagarna har vi skrivit till varandra hela tiden. Hon är bara bäst! Jag kan sitta och kolla på en bild på henne hur länge som helst, och le. Men jag tror att jag börjar gilla henne, alltså mer än en kompis. - Flicka 15 år.

Bilder och filmer är centralt i ungas vardag på nätet. När det gäller användandet av bilder och filmer är könsskillnaderna stora, flickor är mer aktiva på sociala medier generellt i åldern 13–16 år:

Mamma och jag bråkar hela tiden om att jag sitter vid datorn för mycket. Jag brukar kolla film, Facebook, läsa, googla osv. Mamma säger att om jag inte slutar sitta så mycket tar hon datorn. Men då kommer jag bara sitta hemma, och göra ingenting. - Flicka 15 år.

90 procent av pojkar mellan 13 och 16 år anger att de brukar spela dator- och tv-spel, att jämföra med 36 procent av flickorna. Kontakter med Bris som berör spelande kommer främst från pojkar:

Jag är datorberoende. Mina föräldrar tycker inte det är nyttigt, mamma speciellt. När jag säger emot mina föräldrar blir dom arga för jag vill vara uppe och spela klart.
- Pojke 15 år.

Om rapporten

Rapporten bygger på barns egna beskrivningar i Bris-chatten och Bris-mejlen, och på samtalsbeskrivningar från Bris Vuxentelefon om barn. Exempel är baserade på autentiska mejl och chattar, som är omgjorda så att inget enskilt barn kan identifieras. I Bris-mejlen och Bris-chatten är flickor starkt överrepresenterade, vilket är bakgrunden till att de flesta exempel i rapporten är från flickor. Publicering av rapporten sker inom ramen för det svenska Safer Internet Centre som Statens medieråd driver tillsammans med Bris, delfinansierat av EU:s Connecting Europe Facility.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.