Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Att leva i World of Warcraft - tio ungdomars tankar och erfarenheter

Vad gör ungdomarna egentligen framför datorn? Varför kan de inte sluta spela och äta tillsammans med familjen? Hur ska de orka med skolan när de spelar hela nätterna? Frågorna tyder på att okunskapen kring datorspel är stor, speciellt kring de genrer som innebär spelande online, dvs. tillsammans med andra spelare runtom i världen.

Dator och TV-spel Hälsa och välmående Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Jonas Linderoth och Ulrika Bennerstedt • Utgivningsår: 2007/2012

I denna rapport studeras högkonsumtion av det populära online-spelet World of Warcraft genom intervjuer med ett antal ungdomar som berättar om livet kring spelet, vad som lockar och vad som leder till konflikter. Rapporten ger en unik insyn i vad omfattande online-spelande innebär och nyanserar den problembild som förekommer i mediedebatten.

Rapporten trycktes upp igen 2012 med nytt förord.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.