Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Argument i repris - pressdebatten om medievåld

En studie av pressdebatten om våld i media mellan 1991-94.

Massmedia Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Jan Christofferson, Carin Daal och Evalena Tholin • Utgivningsår: 1997

En studie av pressdebatten om våld i media mellan 1991-94.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.