Publicerad • Uppdaterad

Innehållsfilter - är det en bra idé?

Att det finns föräldrar som vill skydda sina barn från bilder och videor som vänder sig till äldre ungdomar och vuxna har skapat en marknad för företag som säljer så kallade innehållsfilter.

Grupp av barn med mobiltelefoner i händerna. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock, grafik Springtime-Intellecta.

Är det en bra idé att installera innehållsfilter?

Det korta svaret

 • Innehållsfilter på individuella mobiler och datorer, som till exempel ska skydda barn från pornografi, tycks ha begränsad påverkan på ungdomars exponering för oönskat innehåll. Därmed riskerar filtren att vagga in vårdnadshavare i falsk trygghet.
 • Filtren fungerar inte alltid så som påstås. Ibland filtrerar de för
  mycket, ibland för lite.
 • Om du vill att ditt barn ska lära sig vissa värderingar kan det vara bättre att ni pratar med varandra – även om det gäller komplexa och känsliga saker som sexualitet.
Tonåring med hörlurar runt halsen och moniltelefon. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Det långa svaret

Filter som skydd

På internet finns mycket innehåll som du som förälder kanske inte vill att ditt barn ska ta del av. Ju yngre barn, desto större är antagligen andelen innehåll som du tycker är olämpligt.

Att det finns föräldrar som vill skydda sina barn från innehåll som vänder sig till äldre ungdomar och vuxna har skapat en marknad för företag som säljer så kallade innehållsfilter. Ett innehållsfilter är ett program som installeras i en dator, mobiltelefon, surfplatta eller bredbandsrouter och som sedan på olika sätt granskar vad som skickas och tas emot via internet.

Visst material släpps igenom medan annat stoppas. Ibland kallas dessa tjänster också för porrfilter, eftersom just pornografi är en typ av innehåll som många vårdnadshavare önskar blockera.

Men innan du köper eller aktiverar ett innehållsfilter för ditt barn kan det vara bra att förstå tekniken, utmaningarna med att få ett filter att fungera som du vill, samt vilka konsekvenser ett filter kan föra med sig.

Olika uppfattningar om innehåll

Det finns innehåll som de flesta tycker är olämpligt för barn. Det finns också innehåll som de flesta ser som oproblematiskt. Mellan det vi absolut kan enas om finns en stor gråzon. Ett filmklipp som vissa föräldrar vill sätta stopp för kan andra föräldrar se som ok.

Ung person sedd ovanifrån sitter med mobiltelefon i handen. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Problem med filter

Det är mycket svårt, kanske omöjligt, att utveckla teknik som filtrerar precis lagom mycket på individnivå. I praktiken är det i stället så att filter filtrerar antingen för lite eller för mycket, vilket skapar olika typer av problem.

 • Ett filter som tar bort för lite innehåll skapar en falsk trygghet. Du tror att du lyckats göra internet till en säker zon för ditt barn. Men i själva verket slinker en hel del ändå igenom.
 • Ett filter som tar bort för mycket innehåll är också problematiskt. Du tror att du installerat ett filter som stoppar pornografi, men i själva verket filtreras seriösa sexualupplysningssajter också bort.

Unga hbtq-personer nämns som en grupp som riskerar att hamna i ett informationsvakuum om de sitter bakom för hårt inställda innehållsfilter.

I Sverige är användningen av innehållsfilter på individnivå mycket begränsad, vilket framgår av Statens medieråds undersökningar. Den vanligaste metod föräldrar använder för att skydda sitt barn på nätet är att tala med det.

Minskar filter risken att ett barn nås av pornografi?

Grovt pornografiskt innehåll finns endast ett knapptryck bort. Även om det inte finns garantier för att innehållsfilter stoppar all nätpornografi förespråkas de av vissa barnrättsorganisationer med argumentet att det är bättre att blockera det mesta än ingenting.

Den centrala frågan kring innehållsfilter är i slutänden vilken effekt de faktiskt har för individen: sätter de stopp för oönskat innehållet eller inte?

Studier har tidigare visat att det är svårt att hitta vetenskapliga belägg för att porrfilter har stor effekt på individnivå. När forskarna bakom en studie kallad ”Internet Filtering and Adolescent Exposure to Online Sexual Material Länk till annan webbplats.” (2018) räknade på effekten kunde de konstatera att en ung persons exponering för pornografi påverkades till endast 0,5 procent av ett eventuellt porrfilter och till 99,5 procent av helt andra faktorer.

Detta förstärker bilden av att porrfilter på individnivå riskerar att vagga in vårdnadshavare i en falsk trygghet.

Inblick genom samtal

Om du vill att ditt barn ska ta till sig vissa värderingar kan det vara en bättre idé att ni pratar med varandra – även när det gäller saker som kan uppfattas som känsliga och svåra, som sexualitet, kroppslig integritet, samtycke och pornografi. Att använda filter kan riskera att hämma dialogen med barnet om problematiskt innehåll och i stället skapa en barriär av förbud och tystnad.

Om du inte pratar med ditt barn om det som är känsligt finns det en risk att barnet känner sig lämnad ensam med sina upplevelser, och då minskar också din inblick i barns och ungas medievardag.

Tips!

 • Fundera gärna på var du som förälder drar gränsen mellan ”olämpligt” och ”inte olämpligt” och vilka du känner som skulle dra gränsen någon annanstans.
 • Testa kanske att installera ett innehållsfilter och surfa sedan runt på nätet. Kommer du in på alla sidor du brukar besöka eller tar det stopp någonstans? Vad händer om du söker efter ”porr”? Om du i stället använder engelskans ”porn”? Om du går till Twitters egen sökmotor och söker efter tweets med ordet ”porn”? Fungerar de här filtren som du hade förväntat dig? Observera att det här är ett experiment som kommer att visa material som många definitivt skulle kategorisera som pornografi. Men om du är förälder och överväger att skaffa ett porrfilter är det viktigt att du skaffar egna erfarenheter av hur det faktiskt fungerar.
 • RFSU: Så kan du prata om pornografi med din tonåring Länk till annan webbplats..

 • Przybylski, A. K. och Nash, V. (2018). Internet Filtering and Adolescent Exposure to Online Sexual Material. Mary Ann Liebert, Inc.
 • Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU).

Ladda ner föräldraguiderna

För att stötta vårdnadshavare har Statens medieråd tagit fram guider med utgångspunkt i vad forskning visat om skärmtid, innehållsfilter, datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning. Här kan du ta del av hela materialet.

 • Barn framför skärm. Foto: Shutterstock, symbol: Springtime-Intellecta.

  Vad ska mitt barn få spela?

  Att spel – i den här texten ett samlingsbegrepp för spel i dator, tv-spel, mobiltelefon eller surfplatta – har en stark attraktionskraft...

  Dator och TV-spelFöräldrarVägledning