Bilder och verkligheter — visuell gemenskap på nätet: Introduktion

Vi lever i en värld där kommunikation sker oberoende av nations- och språkgränser. En bild kan ibland vara det enda gemensamma språk vi talar. Därför blir kunskap och förståelse om visuell kommunikation allt viktigare, inte minst för barn och unga i vilkas liv de visuella budskapen tar allt mer plats.

Källkritik Lärare och skolpersonal Lärarhandledningar och lektionsmaterial

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2020

I den här introduktionen får du som lärare en genomgång av hela materialet Bilder och verkligheter och en översikt över hur de olika delarna kan användas i klassrummet.

Hela materialet

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

Välj länkar i inställningarna.