Publicistguiden

Hur mycket får man egentligen låna av andras texter, bilder och filmer? Hur arbetar en journalist? Publicistguiden är ett överskådligt och lätthanterligt verktyg för dig som jobbar med nyheter, medier och journalistik i din undervisning.

Massmedia Lärare och skolpersonal Lärarhandledningar och lektionsmaterial

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd och Mediekompass • Utgivningsår: 2020

Publicistguiden vilar på tanken att elever utvecklar förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information genom att själva skapa journalistik.

I Publicistguiden beskrivs vad journalistik är samt vad man bör tänka på som journalist gällande upphovsrätt och källkritisk informationssökning. Där presenteras också de förutsättningar svensk journalistik verkar inom.

Publicistguiden vänder sig i första hand till dig som jobbar i grundskolan och gymnasiet. Den är ett samarbete mellan Statens medieråd och Mediekompass.

Digital lektionsbank

Medie- och informationskunnighet är viktigt i vår digitala samtid. MIK för mig är en digital lektionsbank som hjälper dig som är pedagog att lära ut källkritiskt tänkande och kunskap om dagens medielandskap på ett relevant och inspirerande sätt.