Publicerad • Uppdaterad

Harmony Square

Ett spel om manipulationsmetoder som i politiskt syfte används för att utnyttja spänningar i samhället. Harmony Square kan enligt forskare minska viljan att dela manipulativt innehåll på nätet.

Illustration av person till vänster och landskap till höger. 

Spelet Harmony Square är fiktivt men innehåller referenser till verkliga händelser. Illustration: Harmony Square.

Harmony Square Länk till annan webbplats. är ett spel om desinformation där man som spelare är anställd som chef i det idylliska Harmony Square, en grön och trevlig plats, känd för sin majestätiska svan och årliga ananaspizzafestival. Målet med spelet är att avslöja de manipulationsmetoder som i politiskt syfte används för att utnyttja spänningar i samhället.

Enligt forskare kan spelandet av Harmony Square medföra en förbättrad förmåga att upptäcka manipulationsmetoder i inlägg i sociala medier, öka människors självförtroende när det gäller att upptäcka sådana metoder och minska deras vilja att dela manipulativt innehåll med personer i sitt nätverk.

Milda former av våld

Spelet är fiktivt men innehåller referenser till verkliga händelser. Innan man spelar kan det vara bra att veta att spelet även innehåller referenser till milda former av våld (inklusive grovt språk).

Spelet är på engelska.

Det amerikanska utrikesdepartementet och amerikanska Department of Homeland Security har i samarbete med DROG och University of Cambridge finansiellt stött utvecklingen och anpassningen av spelet.

Ålder: 15 år och uppåt.  

Fler pedagogiska spel

Här hittar du spel som bland annat kan förbättra förmågan att upptäcka manipulationsmetoder i sociala medier, spel som utmanar fördomar och normer och som höjer kunskapen om integritetsrisker och barns rättigheter.

Spelen riktar sig främst till barn och unga och kan användas av exempelvis skola och bibliotek men också av vårdnadshavare som vill spela tillsammans med sina barn.

 • En svävande uppslagen bok framför lampa och andra böcker. 

  Bird Escape

  Digital kompetens, utforskande och lek – onlinespelet Bird Escape är en digital version av Escape Rooms med samarbete som...

  Dator och TV-spel Hälsa och välmåendeBibliotek och bibliotekspersonal Föräldrar Gymnasieskolan Högstadiet Lågstadiet MellanstadietLärarhandledningar och lektionsmaterial Utbildning via internet Informationsmaterial Pedagogiska spel
 • Texter om spelet. 

  Bad news

  I spelet Bad News ikläder man sig rollen som en spridare av desinformation. Uppgiften är att få så många följare som möjligt...

  Dator och TV-spelBibliotek och bibliotekspersonal Föräldrar Gymnasieskolan Högstadiet Universitet och högskolorLärarhandledningar och lektionsmaterial Utbildning via internet Pedagogiska spel
 • picture in article

  Cyber Chronix

  Vilka rättigheter har man till sin data och vilka integritetsrisker finns på nätet? Cyber Chronix är framtaget av EU för...

  Dator och TV-spelBibliotek och bibliotekspersonal Föräldrar Gymnasieskolan Högstadiet Lärare och skolpersonal Universitet och högskolorUtbildning via internet Informationsmaterial Pedagogiska spel