Publicerad • Uppdaterad

Information om stöd och anmälan

Har du blivit utsatt på nätet eller sett någon annan utsättas? Här hittar du tips på andra myndigheter och organisationer som kan ge dig information, stöd och råd samt ta emot en anmälan.

En mängd aktörer arbetar med barns och ungas rättigheter samt frågor som rör målgruppen barn och unga. Här finns en lista på några av dessa som tillhandahåller information, stöd och råd.

Far och son framför dator. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Hos BO finns "Mina Rättigheter", en webbplats om barns och ungas mänskliga rättigheter anpassad för pedagoger i både förskola och skola.

>Barnombudsmannen Länk till annan webbplats.
>Mina rättigheter Länk till annan webbplats.

BRIS

Barnens rätt i samhället är en barnrättsorganisation som arbetar för att stötta och hjälpa utsatta barn och unga. Bris arbetar också för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter i samhället. Här kan du prata med en kurator via telefon, chatt eller mail.

>Bris.se Länk till annan webbplats.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar för att göra det bättre för barn och unga som varit med om brott. På jagvillveta.se Länk till annan webbplats. finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man har varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om hur en polisanmälan går till och vad som händer om det blir rättegång. På Tystnainte.se Länk till annan webbplats.ges information och råd till personer som deltar i samhällsdebatten och som utsätts för hot och hat. Webbplatsen kan också användas av de som möter utsatta personer.

>Brottsoffermyndigheten.se Länk till annan webbplats.

ECPAT

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Här finns bland annat anmälningssidan ECPAT Hotline Länk till annan webbplats. där man kan tipsa anonymt om misstänkt sexuell exploatering av barn. På Ditt ECPAT Länk till annan webbplats. kan du som är under 18 år få stöd och kunskap om sexuella kränkningar, bilder, hot och övergrepp. Behöver du ta ned nakenbilder som spridits finns hjälp att få.

>ECPAT Hotline Länk till annan webbplats.
>Ditt ECPAT Länk till annan webbplats.

Friends

Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning genom att utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar samt driva opinion.

>Friends.se Länk till annan webbplats.

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet. Här finns guider och rapporter om barn och unga på nätet.

>internetstiftelsen.se Länk till annan webbplats.

Juridikinstitutet

Institutet för Juridik och Internet är en juridisk expert- och informationsorganisation som hjälper personer som utsatts för kränkningar på nätet. Här kan du ställa frågor om näthat och brott och straff.

>Juridikinstitutet.se Länk till annan webbplats.

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att bland annat främja demokrati och mänskliga rättigheter. Här finns information om ämnet rasism samlad under rubriken ”Prata rasism”.

>Levandehistoria.se Länk till annan webbplats.

Make equal

Jämlikhetsstiftelsen Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som arbetar mot målet att alla ska slippa diskriminering och kunna nå sin fulla potential. Här finns information om metoder för ett praktiskt jämlikhetsarbete. Skärpning är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av Make Equal. Projektet jobbar lösningsfokuserat mot näthat och för ett inkluderande nätklimat. Här kan du få tips och råd. Näthatshjälpen Länk till annan webbplats. är ett verktyg för dig som utsätts eller ser andra utsättas för näthat. Det är också till för civilsamhällets organisationer så att de kan få stöd och hjälp i hur man kan arbeta förebyggande mot näthat.

>Makeequal.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om hur unga har det i Sverige. De sprider också kunskap om villkor och utveckling av det civila samhället (den del av samhället som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet). Här finns rörligt och skrivet material riktat till vuxna i ungas närhet.

>Mucf.se Länk till annan webbplats.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Organisationen arbetar för en värld där alla ska få vara sig själva på sina villkor och mot diskriminering, våld och negativ särbehandling. Här finns stöd och tips till unga hbtq-personer.

>Rfslungdom.se Länk till annan webbplats.

Rädda barnen

Rädda barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Här finns bland annat tips och råd om hur föräldrar kan skydda sina barn från utsatthet på nätet.

>Räddabarnen.se Länk till annan webbplats.

Skolverket

Statens skolverk är en förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Här finns samlad information om kränkningar och mobbning på nätet.

>Skolverket.se Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Allmänna barnhuset

Stiftelsen Allmänna barnhuset arbetar för att stärka barn- och ungdomar i utsatta livssituationer. Verksamheten vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. När någon gjort dig illa Länk till annan webbplats. - en film för barn och unga.

>Allmannabarnhuset.se Länk till annan webbplats.

Surfa lugnt

Surfalugnt.se Surfa Lugnt är en organisation med syfte att sprida kunskap om nätets möjligheter och risker, med fokus på barns och ungas säkerhet. Här kan du ställa frågor om nätet till en expertpanel, hitta fakta och lektionsmaterial.

>Surfalugnt.se Länk till annan webbplats.

Tänk till

Ungas berättelser om näthat och andra ämnen. Produceras av Utbildningsradion (UR) och hittas i deras egen Youtubekanal.

>Tänk till Länk till annan webbplats.

UMO

UMO är en webbplats om sex, hälsa och relationer för alla som är mellan 13 och 25 år. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

>Umo.se Länk till annan webbplats.

Ungdomar

Digital plattform för unga. Här kan du prata med andra unga, läsa artiklar och ställa frågor anonymt till en stödpanel med vuxna professionella.

>Ungdomar.se Länk till annan webbplats.

Vill du göra en anmälan? Här hittar du aktörer som utreder anmälningar:

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO) arbetar för att skydda barns och elevers rättigheter. BEO ser till att skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. De utreder anmälningar som handlar om kränkningar mot barn och elever och kan företräda barn och elever i domstol.

>Beo.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Om du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på nätet och din skola inte gör något för att förhindra det kan du anmäla det till DO. Därefter kan DO utreda om skolan har gjort tillräckligt för att trakasserierna ska upphöra.

>Do.se Länk till annan webbplats.

Polisen

Polismyndighetens uppdrag är att förebygga, upptäcka och utreda brott. Att skydda barn och unga på nätet ingår i det allmänna uppdraget.

Det kan vara brottsligt att ta, ha och dela nakenbilder. Polisen ser många fall där unga människor skickar nakenbilder till någon de litar på, bilder som sedan sprids vidare. Här kan du bland annat ta del av polisens råd - tänk så här på nätet.

>polisen.se/delbart Länk till annan webbplats.
>polisen.se Länk till annan webbplats.

Mer information

Broschyren Inte okej riktar sig till barn och unga som utsätts för näthat eller ser någon annan utsättas. Den berättar vad näthat är, konsekvenserna av näthat samt vilken hjälp som finns att få.

Välj länkar i inställningarna.