Tema: Utsatthet ­
på nätet

Vad är näthat, hur vanligt är det och vad kan man göra åt det? Här har vi samlat stöd och verktyg till dig som är vårdnadshavare eller nära-barn-professionell.

Inte okej – stöd till dig som vill stoppa hat och hot på nätet

I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller ser någon annan utsättas. Här listas myndigheter och organisationer som kan ge information, stöd och råd samt ta emot en anmälan. Inte okej finns översatt till engelska, spanska, dari, arabiska och somali.

Information om stöd och anmälan

Har du blivit utsatt på nätet eller sett någon annan utsättas? Här hittar du tips på andra myndigheter och organisationer som kan ge dig information, stöd och råd samt ta emot anmälan.

Föräldraguider

Hur ska man förhålla sig till skärmtid, innehållsfilter, datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning? Här finns information för dig som vill hjälpa ditt barn att navigera i dagens medielandskap. 

Unga, medier och psykisk ohälsa

Det finns ett samband mellan hög medieanvändning och nedsatt psykiskt välbefinnande. Det visar våra rapporter Unga, medier & psykisk ohälsa (2020) och Unga, medier och psykisk ohälsa - Uppföljning 2020, under Covid 19-pandemin (2022). 

Vad kan man göra för att minska nätmobbning? Frågan får svar i Statens medieråds forskningsöversikt Utsatt på internet.

Barn och unga med funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är mer utsatta för baksidorna av livet på nätet och har svårare att utnyttja det digitala informationssamhällets möjligheter. Det visar vår undersökning Medieanvändningen bland unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) tillhör internetgenerationen på samma sätt som unga utan NPF. I undersökningen Mer, oftare och längre tid har vi fått kunskap om deras liv på nätet.

MIK Sveriges kunskapsbank

MIK Sveriges kunskapsbank är fylld med tips, fördjupning och material för dig som är pedagog, bibliotekarie, förälder, barn, tonåring eller pensionär. Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet.